Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Ulgowe bilety do muzeów

(Dz. U. z 2008 r., Nr 160, poz. 994)

 

Ulga w opłacie za wstęp do muzeów państwowych przysługuje osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do ulgi są legitymacje emeryckie, legitymacje rencistów lub poświadczające niepełnosprawność (wraz z dokumentem tożsamości). Bezpłatny wstęp przysługuje dzieciom do lat 7 (na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek).

 

Źródło: http://pomocspoleczna.ngo.pl/x/10793