Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV - Fundacjia Polskich Kawalerów Maltańskich

Poniżej przesyłamy do Państwa zaproszenie od Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich

 

Zapraszamy do udziału w projekcie:

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV

Osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu znacznym lub umiarkowanym sprzężonym

Kryteria przyjęcia do projektu:

Uczestnik projektu musi spełniać wszystkie poniższe warunki formalne:

- być w wieku od 16 lat do 59 lat (w przypadku kobiet), do 64 lat (w przypadku mężczyzn)

- być osobą nieaktywną zawodowo lub bezrobotną, jednym słowem niepracującą

- może być osobą uczącą się

- mieć orzeczenie o niepełnosprawności: stopień niepełnosprawności – znaczny lub umiarkowany, rodzaj niepełnosprawności - ruchowa lub sprzężona z ruchową, z wyjątkiem niepełnosprawności intelektualnej.

BEZPŁATNIE OFERUJEMY:

— staże (finansowane w ramach projektu)

— indywidualne szkolenia zawodowe

— warsztaty aktywizacji zawodowej

— pomoc w znalezieniu zatrudnienia

— zajęcia praktyczne u pracodawcy

— szkolenia podnoszące kwalifikacje z kursem obsługi komputera

— transport i opiekę asystentów osób niepełnosprawnych

— konsultacje z prawnikiem i innymi specjalistami

— pomoc psychologa i doradcy zawodowego

— zakup sprzętu

— opłatę czesnego, kursów przygotowawczych do egzaminów, opłaty egzaminacyjne oraz zakup książek do nauki

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie

Dane kontaktowe:

Kom. 693979005

Tel. 48 363 22 82

e-mail : k.mazurkiewicz@pomocmaltanska.pl

ul. Miła 17

26-600 Radom

www.pomocmaltanska.pl

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.