Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Wybory 2014 - Monitoring Obywatelski

W związku ze zbliżającymi się wyborami, staramy się zmobilizować jak
największą grupę osób do sprawdzenia poziomu dostępności wyborów dla
osób z niepełnosprawnościami. Chodzi zarówno o samo sprawdzenie lokali,
czy ludzi w  komisjach, ale też uświadomienie, że takie zagwarantowanie
dostępności w ogóle powinno być.

*Pełno(s)prawne wybory*

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo do:


. udziału w wyborach jak każdy pełnoprawny obywatel,

. otrzymania dostępnej informacji ,

. głosowania w lokalu dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

. głosowania korespondencyjnie, również za pomocą nakładki w alfabecie
Braille'a,

. głosowania przez pełnomocnika,

. głosowania w lokalu za pomocą nakładki w alfabecie Braille'a.


Obowiązkiem każdej gminy jest zapewnienie wyborcom z
niepełnosprawnościami warunków do równoprawnego udziału w wyborach.

Jeżeli Twoje obywatelskie prawo jest łamane, zgłoś naruszenie na
www.monitoringobywatelski.firr.org.pl.

Twoja gmina respektuje prawa osób z niepełnosprawnościami? Opisz dobre
praktyki w swojej miejscowości na www.monitoringobywatelski.firr.org.pl.

Sprawdź dostępność swojego lokalu za pomocą ankiety.


Jeśli chcieliby Państwo zaangażować się w naszą akcję proszę o zbadanie
swojego punktu wyborczego stosując ankietę z załącznika. Po wyborach
proszę o dostarczenie uzupełnionej ankiety drogą mailową lub
dostarczenie do biura Fundacji.