Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Wydłużenia wypłat stypendiów do 10 miesięcy

W dniu 18.05.2016 r. Prorektor ds. Edukacji PŁ podjął decyzję o przedłużeniu w r.ak. 2015/16 o jeden miesiąc wypłat stypendiów.

Terminy wypłat:

studia stacjonarne       5.07

studia niestacjonarne  6.07

studia doktoranckie     7.07

KOMUNIKAT

Prorektora ds. Edukacji PŁ

z dnia 18.05.2016 r.

 

w sprawie wydłużenia wypłat stypendiów do 10 miesięcy

 

Na podstawie rozdz. I ust. 9 pkt.7. Regulaminu Pomocy Materialnej Studentom Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2015/16, rozdz. I ust. 9 pkt.4 Regulaminu Pomocy Materialnej Doktorantom Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2015/16 oraz po analizie stanu wykorzystania Funduszu Pomocy Materialnej na rok 2016, mając na uwadze potrzeby środowiska studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej, informuję o podjęciu decyzji o przedłużeniu w semestrze letnim r. ak. 2015/2016 o jeden miesiąc wypłat niżej wymienionych świadczeń:

•             stypendium socjalnego wraz ze zwiększeniem z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie   innym niż dom studencki;

•             stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

•             stypendium rektora dla najlepszych studentów;

•             stypendium dla najlepszych doktorantów.