Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

WYPŁATY STYPENDIÓW w roku akademickim 2014/15 STYCZEŃ

Studia stacjonarne -19.01.2015r

Studia niestacjonarne - 20.01.2015r.,

 

przyjmowanie rachunku bankowego przez Kwesturę PŁ. do 10.01.2015r.,

termin wprowadzania danych do wypłaty 12.01.2015r.

 

rachunki bankowe można przekazywać elektronicznie na adres mail: krystyna.maciejewska@p.lodz. pl

lub osobiście:  Kwestura PŁ.- Sekcja Stypendialna,  I piętro pok. 113, przy ul. Żwirki 36,

należy podać: imię, nazwiska, numer albumu, numer rachunku bankowego.