Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Zapraszamy do Muzeum Pałac Herbsta - 24 maja, sobota, godz.12.00-13.30

W ramach cyklicznych spotkań dla osób z dysfunkcją wzroku, noszących tytuł
Pałac Herbsta w kilku odsłonach, w maju zapraszamy na warsztaty do Galerii
Sztuki Dawnej. Przedmioty dnia codziennego oraz dźwięki i zapachy będę
pretekstem do opowieści o znajdujących się w galerii obrazach. Zobaczyć
obrazy pomoże nam audiodeskrypcja.
Liczba miejsc ograniczona.
Obowiązują zapisy: edu.herbst@msl.org.pl; tel. 42 674 96 98 wewnętrzny 35
Prowadzenie: Katarzyna Kończal

Warsztaty bezpłatne dla osób z dysfunkcja wzroku

Muzeum Pałac Herbsta
ul. Przędzalniana 72 (wejście: róg ulic Przędzalnianej i Tymienieckiego)