Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Zapraszamy na zajęcia wyrównawcze z matematyki

Jak myśleć logicznie? Jak polubić matematykę?
To jest możliwe z nami.

Przyjdź w sobotę:

 

29.03.2014;

 

o godzinie 10.00 do 12.15,

na zajęcia do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na Politechnice Łódzkiej.
W programie zajęć m.in.:

1.        Pomoc w bieżącym rozwiązywaniu problemów i zadań matematycznych;
2.        Praktyczne wykorzystanie i powtórzenie wiadomości z zakresu szkoły średniej;
3.        Rozwiązywanie ciekawych zadań;
Zajęcia dostępne wyłącznie dla studentów niepełnosprawnych zarejestrowanych w BON PŁ. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy na zajęcia drogą mailową: alicja.czyzniak@p.lodz.pl lub telefonicznie: 42 636 23 41.