Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Zaproszenie na seminarium "Własna firma - krok po kroku"

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi we współpracy z Publiczną Policealną Szkołą Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi, w dniach 18-22 marca 2013 roku organizuje XXII edycję seminarium "Własna firma - krok po kroku", które kierowane jest do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Tematyka zajęć obejmować będzie m.in. takie zagadnienia jak:

o Etapy rejestracji działalności gospodarczej,

o Wybór formy opodatkowania,

o Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej

o Formy prowadzenia działalności gospodarczej

o Instrumenty finansowego i merytorycznego wsparcia dla małej przedsiębiorczości,

o Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

o Marketing i reklama nowej firmy

o Rozliczenia z Urzędem Skarbowym

o Rachunkowość i dokumentacja w firmie

o Pozyskiwanie lokalu na działalność gospodarczą,

o Biznesplan

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

Bliższe informacje udzielane są pod numerami telefonów: 042 663-02-55 oraz 042663-02-73; drogą mailową: m.kubat@wup.lodz.pl lub bezpośrednio u doradców zawodowych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej - ul. Struga 26, I piętro, pok. 7 i 8.

Zapisy dokonywane będą od 25 lutego 2013 r. w siedzibie Centrum.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.