Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

APEL O POMOC DLA BARBARY BIEDUGNIS!

Jesteśmy rodzicami niepełnosprawnej w stopniu znacznym córki Barbary. Cierpi ona od urodzenia na mózgowe porażenie dziecięce i niedowład lewego splotu barkowego.

Basia przyszła na świat po bardzo ciężkim i skomplikowanym porodzie, z jednym punktem Apgar. Bezpośrednio po porodzie wykazywała tylko bardzo słabą pracę serca, uzyskała oddech dopiero w piątej minucie życia. Sprawiło to, że do chwili obecnej prawie nie mówi, wolno rozwija się fizycznie, psychicznie i intelektualnie.

W ósmym miesiącu życia przeszła operację splotu barkowego, a w wieku 4 lat chorobę zwaną zespołem hemolityczno-mocznicowym.

Od pierwszych tygodni jej życia prowadzimy rehabilitację. Dzięki intensywnej pracy naszej, rehabilitantów, wolontariuszy i nauczycieli w chwili obecnej Basia jest pogodną, względnie sprawną i mimo znacznego ograniczenia mowy kontaktową i towarzyską osobą.

Basia czyni powolne, ale ciągłe postępy w rozwoju mowy, umiejętności czytania, pisania i liczenia. Zaprzestanie nauczania nieuchronnie spowoduje regres i zanik już nabytych umiejętności.

Dotychczas osiągnięte efekty pozwalają nam wierzyć, że Basia, mimo problemu, który ją dotknął, ma ogromną szansę na poprawę zdrowia oraz na opanowanie umiejętności, które pozwolą jej godnie i samodzielnie żyć, ale niezbędna jest dalsza systematyczna nauka i wszechstronna rehabilitacja ruchowa i logopedyczna.

Cały proces edukacyjny i rehabilitacyjny musimy zorganizować i sfinansować we własnym zakresie, a koszty z tym związane wynoszą ok. 3000 zł miesięcznie.

Ze względu na konieczność zapewnienia stałej opieki nad dzieckiem pracować może tylko jedno z nas.

Barbara jest podopieczną Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego i jest zarejestrowana w KRS pod numerem 0000037904

Jeżeli możecie pomóc Basi to wpłaty prosimy dokonać na konto:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

ul. Łomiańska 5,  01-685 Warszawa

Bank BPH S.A 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

W tytule wpłaty prosimy wpisać: 840 - BIEDUGNIS BARBARA - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Można pomóc Basi, przekazując na jej rzecz 1% podatku należnego.

Aby przekazać 1% podatku, należy w rocznym zeznaniu podatkowym, w polu „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP”, podać  numer wpisu Fundacji do KRS, czyli:

0000037904

oraz w polu „Informacje uzupełniające” jako cel szczegółowy 1% wpisać: 840 - BIEDUGNIS BARBARA

Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT na przekazanie swoich danych organizacji pożytku publicznego.

Dokumenty:

1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności córki,

2. Diagnoza logopedyczna,

3. Porozumienie z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

są do pobrania ze strony: www.basia.lca.pl (Dokumenty do pobrania)

Dziękujemy.

Alina i Krzysztof Biedugnis