Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Dla pracodawców

 

 

BON promuje aktywizację zawodową i wychodzenie na otwarty rynek pracy przez osoby niepełnosprawne, w związku z tym bardzo chętnie podejmiemy współpracę z pracodawcami z otwartego rynku pracy
w zakresie staży, praktyk i zatrudnienia studentów i absolwentów Politechniki Łódzkiej.


Oferty prosimy przesyłać na e-mail:

bon@adm.p.lodz.pl