Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

I miejsce w Polsce dla PŁ w konkursie "Lodołamacze 2013"

 

Politechnika Łódzka zajęła I miejsce wśród instytucji w Polsce w prestiżowym konkursie „Lodołamacze 2013” realizowanym pod patronatem Pierwszej  Damy RP, małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego. W ten sposób doceniona została  działalność PŁ na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Zdaniem Kapituły konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. Tomasza Szapiro  - Rektora Szkoły Głównej Handlowej, system wsparcia studentów z niepełnosprawnościami „stanowi wzór godny naśladowania”. Statuetkę Lodołamacza 2013 odebrał Prorektor PŁ ds. Edukacji – prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak oraz Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ – mgr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz.

 

W PŁ studiuje obecnie ok. 300 osób z niepełnosprawnościami, z czego 10% jest niepełnosprawna w stopniu znacznym i wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu na Uczelni. BON PŁ organizuje m.in. wsparcie asystentów dydaktycznych i transportowych, przewozy osób na wózkach, indywidualne zajęcia, wypożyczalnię specjalistycznego sprzętu wspomagającego kształcenie, digitalizację materiałów edukacyjnych, pomoc psychologiczną i doradztwo zawodowe.

Dzięki zakupionym przez BON schodołazom, również te budynki w których istnieją jeszcze bariery architektoniczne, są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. To już trzeci „Lodołamacz” dla Politechniki Łódzkiej, dwa poprzednie były przyznane na etapie regionalnym.