Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Kutkowski Jakub

Przy przekazywaniu 1% podatku należy wypełnić sekcję o nazwie "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)".

W polu "Numer Krs", wpisać: 0000183081.

Następnie należy wypełnić sekcję o nazwie "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE". W polu "Cel szczegółowy 1%", wpisać: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DARY LOSU" w Sieradzu - Kutkowski Jakub.

Koniecznie musi być moje imię i nazwisko ;)).

Z góry dziękuje za każdą pomoc i serdecznie pozdrawiam