Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Otwarcie stanowisk komupterowych w BG PŁ

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa

Przemówienie Pana Andrzeja Jakubowskiego

Przemówienie Pana Andrzeja Jakubowskiego

Przecięcie wstęgi przez Pana Władysława Skwarkę - Dyrektora Łódzkiego PFRONU

Przecięcie wstęgi przez Pana Władysława Skwarkę - Dyrektora Łódzkiego PFRONU

Przecięcie wstępi przez Pana prof.nadzw. dr hab. inż. Wojciecha Wolfa Prorektora ds. studenckichi PŁ

Przecięcie wstępi przez Pana prof.nadzw. dr hab. inż. Wojciecha Wolfa Prorektora ds. studenckichi PŁ

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa

Kierownik Biura ds. Osób Niepełnospranwych Pani mgr Joanna Sztobryn - Giercuszkiewicz

Kierownik Biura ds. Osób Niepełnospranwych Pani mgr Joanna Sztobryn - Giercuszkiewicz

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa

Stanowisko komupterowe dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej

Stanowisko komupterowe dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej

Stanowisko dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej

Stanowisko dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej