Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

WYPŁATY STYPENDIÓW w roku akademickim 2016/17 MAJ

Studia stacjonarne 10.05.2017r.,

studia niestacjonarne 11.05.2017r.,

wprowadzanie nr rachunku  28.04.2017r.,

rachunki bankowe można przekazywać elektronicznie na adres mail: elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl

lub osobiście:  Kwestura PŁ.- Sekcja Stypendialna,  I piętro pok. 113, przy ul. Żwirki 36,

należy podać: imię, nazwiska, wydział, numer indeksu, numer rachunku bankowego.

WYJAŚNIENIE- (dotyczy studentów, którzy ubiegają się o stypendium np: socjalne, i  nie podali konta bankowego dot. np: studentów I rok.

 

WAŻNE - studenci zobowiązani są odbierać decyzje, które są przygotowane po rozpatrzeniu wniosków.

 

https://www.p.lodz.pl/pl/terminy-wyplat-stypendiow-dla-studentow-v-vi-2017-r